De gemeente Winsum vindt het belangrijk dat inwoners actief deelnemen aan de maatschappij, daarbij horen bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van een sportvereniging.
Om inwoners die van een laag inkomen moeten rondkomen daarbij een steuntje in de rug te geven is er het Participatiefonds.
Lees hier meer over het Participatiefonds Winsum.

Overzicht Contributie en Bijdragenstelsel

Totaal van de verschuldigde bedragen te voldoen aan de penningmeester
Rekeningnummer NL34INGB0003351728 t.n.v. Kano Vereniging Winsum e.o.

Contributie

/ jr.

Opmerkingen:

Junioren (11 t/m 17 jr.)

€ 40

Na 1 juli gelden halve bedragen.
Maximaal bedrag per gezin € 150

Hoofdleden (18 jr. e.o.)

€ 60

Samenwonende leden (18 jr. e.o.)

€ 60

Overige Bedragen

Stallingsgeld

€ 35

Na 1 juli: € 18,00

Winterstalling

€ 18

van 1 nov. tot 1 april op de zolder

Bootgeld

€ 40

Na 1 juli: € 20.

Indien men óók nog een boot stalt,
gelden halve bedragen.

Boothuur

bootgeld betalend lid

maximaal twee dagen aaneengesloten € 0
voor elke volgende aaneengesloten dag € 8

géén bootgeld betalend lid

incidenteel en maximaal 4 uren € 0
> 4 uren, en meerdaags € 8 per dag

Niet-leden, Maximaal één dag,
begeleid door verantwoordelijk lid

eigen kind van lid < 11 jr. ≤ 4 uren € 3 anders € 6 per dag
alle anderen, ≤ 4 uren € 4 anders € 8 per dag

Overige kosten verbonden aan het lidmaatschap

Vaste kosten

Borg Sleutel

€ 30

éénmalig

Inschrijfgeld

€ 0

Blauwe Gids

€ 0

Keuze afhankelijk

Loodsruimte

€ 5

huur zolderruimte per m2 per jaar

Zwembad cursus te Bedum

€ 50

Winter

Privé gebruik trailer

€ 15

per dag

Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld tijdens de Algemene LedenVergadering (prijspeil 2016).
Als lid kunt u het volledige overzicht als word-document downloaden vanuit de ledensectie op onze website.


Vorige Pagina


Terug naar boven.