Het Participatiefonds van de gemeente Winsum

De gemeente Winsum vindt het belangrijk dat inwoners actief deelnemen aan de maatschappij, daarbij horen bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van een sportvereniging. Om inwoners die van een laag inkomen moeten rondkomen daarbij een steuntje in de rug te geven is er het Participatiefonds.

Uit het participatiefonds kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Ook entreekosten voor sport- en culturele activiteiten komen in aanmerking voor een vergoeding. Per lid van het huishouden is een bedrag van maximaal € 200,- per kalenderjaar beschikbaar.

Website werkplein Noord – mee(r)doenregelingen

Vorige Pagina