Zeesectie

Onderstaand programma is de voorlopige planning voor 2021

kayak

 1. Oefentochten in maart/april
 2. Getij-onafhankelijke avondtochten
 3. Dagtochten
 4. Procedures voor alle tochten
 1. Oefenprogramma
 2. Vaarniveau
 3. Bereikbaarheid tochtleiders
 4. Films en verslagen

1. OEFENTOCHTEN in APRIL

Deze tochten zijn toegankelijk voor alle leden.

Doel apriltochten:
1) Vaarconditie trainen,
2) weer elkaars gezelschap opzoeken na de winterstop,
3) weer toepassen van het juiste groepsgedrag en
4) oefenen met slepen als voorbereiding en als herhaling.

Deze apriltochten worden voornamelijk op het Lauwersmeer gevaren. De andere weekenddag is ook een mogelijk alternatief voor de tochtleider om uit te wijken.

Veel wind
Wanneer de wind een Lauwersmeer tocht niet verantwoord maakt, dan wordt een alternatieve tocht gevaren; bijvoorbeeld Winsum - Electra (26 km) of Zoutkamp - Lauwersmeer.

Weinig wind
Als de wind, het getij en het deelnemersniveau dat toelaten, kan tijdens deze apriltochten ook buitendijks op het wad worden gevaren!

Dit alles ter beoordeling aan de tochtleider.

Oefentochten Maart / April

Nr:

Dag, datum

Oefentocht

Niveau vd groep bij verwachte
windkracht:

Tochtleider

≤ 3 Bf

4 Bf

5 Bf

6 Bf

1

Za 27 maart

Rondje Lauwersmeer

(alternatief : naar Garnwerd/rondje Baflo).

1

1

2

-

Harm

2

Zat 03 april

Rondje Lauwersmeer    *A*

1

1

2

2

Guus

3

Zat 10  april

Rondje Lauwersmeer    *A*

1

1

2

2

Herman

4

Zat 17  april

Rondje Lauwersmeer    *A*

1

1

2

2

Siemon

5

Zat 24  april

Rondje Lauwersmeer    *A*

1

1

2

2

Harm

 Don 29 april

Tochtplanavond

's avonds vanaf 19.30 uur

Herman

*A* Als het weer het toelaat, kan de tochtleider besluiten deze tocht buitengaats te doen.

Voor deze Lauwersmeertochten, verzamelen KWV loods om 10:00 uur. Vertrek loods: 10:15 uur.

Indien een alternatieve tocht wordt gevaren, kan de tochtleider beslissen om eerder te verzamelen/vertrekken. In zo’n geval wordt dit uiteraard expliciet vooraf gecommuniceerd.

Oproep:
Ben je van plan om dit jaar een zwaardere zeetocht te gaan varen, ben dan bij minimaal 2 uit de 5 apriltochten aanwezig. Mocht je niet (vaak) kunnen, neem even contact op met een van de tochtleiders, zodat we gezamenlijk vooraf een conditieplan kunnen doorspreken.

De apriltochten zijn niet de enige voorbereiding voor een goede conditie voor de wat zwaardere zeetochten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vaarconditie. De verenigingskalender voorziet NIET in genoeg voorbereidingstochten om je conditie op peil te krijgen en te houden. Deze trainingen zul je met eigen discipline moeten plannen en varen ! !Terug naar boven.

2. GETIJ-ONAFHANKELIJKE AVONDTOCHTEN

Vanaf Lauwersoog het Wad op. Aanmelden verplicht.

Harm regelt de coördinatie van de tochtleiders voor de avondtochten. Tochtleiders voor de avondtochten zijn Harm, Bram, Marcel, Siemon & Michiel.
Afspraak is dat per avondtocht een e-mail wordt rondgestuurd met daarin de uiteindelijke datum en naam van de tochtleider. Datum hangt af van weersverwachting, getij en vooraf uitgesproken voorkeuren van potentiele deelnemers.

 

Bij weinig wind ( £3Bf ) en niet te koud zeewater ook geschikt voor zeesectie-leden uit niveaugroep 1 en bij weinig wind tevens als Snuffeltochten voor niet-zeesectieleden (zoals vlakwater-leden).

          Bij windkracht  4 Bft en 5 Bft (in enkel geval 6 Bft) bedoeld voor de zeevarenden uit niveaugroep 2 en 3 om ervaring te krijgen in het varen en redden met (meer) wind en golven. In zo’n geval is er geen sprake van een tocht, maar blijven we in de buurt van de haven.  Zie onderstaande tabel welk groepsniveau per windkracht van toepassing is.

 

Let op:

·        Aanmelding verplicht 2 dagen van tevoren !!

·        Tochtplan bespreking 18:00 u. Vertrek loods 18:15 u.

·        Varende te Lauwersoog om 19:00 uur.


Terug naar boven.

 

3. DAGTOCHTEN (onder voorbehoud CORONA-maatregelen en beschikbaarheid tochtleider(s))

Zee-Dagtochten

·        AANMELDINGEN zeedagtocht TOT UITERLIJK DONDERDAG-AVOND 20:00 UUR VOORAFGAAND DE TOCHTDATUM. AANMELDEN VERPLICHT PER E-MAIL.

·        Let op: de apriltochten zijn niet de enige voorbereiding voor een goede conditie voor de wat zwaardere zeetochten (dit zijn de tochten aangeduid met de letter G). Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vaarconditie. De verenigingskalender voorziet NIET in genoeg voorbereidingstochten; deze zul je met eigen discipline moeten plannen en varen.

·       Zwaarte:

o   B = beginnerstocht.

o   G = Tocht voor gevorderde en conditierijke zeevarenden.

 

Nr:

Zwaarte

Dag, datum

Omschrijving

Afstand

Minimum Niveau vd groep bij verwachtte
windkracht:

Tochtleider

 

km

≤3 Bf

4 Bf

5 Bf

≥6 Bf

 

0

B

Zat 1 mei

Lauwersoog – Schier Passantenhaven

2* 10 km

1

1

2

Bram

1

B

Zat 8 mei

Lauwersoog – Engelsmanplaat

2 * 14 km

1

2

2

3

Harm

2

B

Zat 15 mei

Hardenberg?

 

 

 

 

 

 

3

G

13 – 16 mei

Kano kampeertocht

1

1

2

Harm / Siemon

4

G

Zon 23 mei

Lauwersoog – Rondje Rif (klok mee)

36 km

2

2

3

Harm

5

G

29 mei

Lauwersoog – Schier Passantenhaven

2* 10 km

1

1

2

Harm

6

G

5 juni

Eemshaven – Borkum

Ø  40 km

2

2

3

Herman

7

B

12 juni

Lauwersoog – Schier Passantenhaven

Markerwadden

2* 10 km

1

1

2

Marcel

8

B

20 juni

Nieuw Statenzijl – Punt van Reide

1

1

2

Harm

9

B

26 juni

De Weerribben / Waterlelietocht/Belt Schutsloot / Flussen / Cultuur Sneek

25 km

1

1

1

2

Hilde/Nienke

10

G

3 juli

Lauwersoog – Rondje Rif

36 km

2

2

3

Bram

11

B

10 / 11 juli

?

2

2

3

12

G

18 juli

Lauwersoog – Noordzeestrand

2 * 18 km

2

2

Herman

13

B

25 juli

Termunterzijl – Emden

2 * 14 km

1

2

2

3

Herman

14

B

31/7 – 1/8

?

1

1

2

3

15

G

7 aug

Lauwersoog – Noordzeestrand

  2 * 18 km

2

2

Herman

16

B

14 aug.

Lauwersoog – Kobbeduinen / 4e slenk

2 * 16 km

1

1

2

3

Siemon/…

17

B/G

21 Aug

Nader te bepalen: Rif / Badhotel / …

20 / 45 km

1

1

2

3

Harm

18

B

28/29 aug

?

1

1

1

2

19

B

4 sept

Lauwersoog – Schier West – E’Plaat

1

1

2

Herman

20

G

11 sept

Nachttocht – Schier West – E’Plaat

 

1

1

2

3

Harm e.a.

21

B

12 sept

Lauwersoog – Kobbeduinen / 4e slenk

2 * 16 km

1

1

2

3

Alex

22

G

15/16 sept

Noordpolderzijl – Rottum rond

 

2

2

3

Michiel/Siemon

23

B

18 sept.

Lauwersoog – Schier Passantenhaven

2* 10 km

1

1

2

Guus

24

G

25 sept

Nachttocht – Schier West – E’Plaat

 

1

1

2

3

 

25

B

25-26 Sept

Veluwe rally

30/50 km

1

1

1

2

Bram

26

B

? okt

Pannenkoeken in het duin

2 * 10 km

1

1

2

Harm + Sonja

 

 Donderdag 29 April

Tochtplan avond     19.30 uur Loods KVW      

 

 Donderdag 14 Oktober

Evaluatie avond      19.30 uur Loods KVW      

 

Let op:

 • Alleen voor schippers in een zeewaardige kajak (+ overige eisen conform "Blauwe Gids")
 • Aanmelden tot uiterlijk donderdagavond 20:00 uur voor de tochtdatum.
 • Voor alle tochten zijn neopreen-/droogpak en zwemvest verplicht.
 • Alle KVW-tochten staan in principe open voor gasten mits zij aan de eisen voldoen die worden gesteld aan mens en materiaal.

 


Terug naar boven.

 

4. ZEEKAMPEN

 

 5. PROCEDURES voor ALLE ZEE-TOCHTEN genoemd bij punt 2 en 3

Aangezien de veiligheid altijd voorop staat tijdens zeetochten, zal de tochtleider de volgende zaken in overweging moeten nemen: de groepsgrootte, de verhouding van meer ervaren- versus minder ervaren zeevaarders en is er ook deelname van een collega tochtleider, de weersverwachting, richting waaruit de wind waait . Bij twijfel kan en moet de tochtleider beslissen om (beginnende) zeevaarders af te zeggen.

A.   Aanmelding voor zeedagtochten:

Leden kunnen aan die tochten deelnemen, waarbij hun vaarniveau voldoende is voor de tochtzwaarte (vaarafstand en verwachte windkracht) en voor zover hun uitrusting aan de eisen voldoet (voor uitrustingseisen; zie blauwe gids).

Bij "verwachtte" windkracht 4 Bft en 5 Bft zal in eerste instantie de tocht doorgaan voor het hierboven beschreven groepsniveau. Indien doorgang geen optie is, zal geprobeerd worden om uit te wijken naar een alternatieve vaarbestemming, waarbij in dat geval zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle, voor de tocht, aangemelde leden.

·        Let wel: bij aanmelding later dan hierboven beschreven kan blijken dat de tocht bij gebrek aan deelname al is geschrapt.

·        Bij de aanmelding worden zo nodig nog tijden (tochtplanbespreking, vertrek, terugkeer, e.d.) en eventueel wisseling van tochtleider meegedeeld.

·        Alle leden (en belangstellende zeevarenden) krijgen een week voorafgaand aan de tocht een herinnerings-mail met daarin de geplande details voor de dag.

·        Staat u nog niet op de lijst van de zeesectie en wilt u dat wel? Stuur dan per e-mail zeesectie@kanoverwinsum.nl een verzoekje om de mails van de zeesectie te mogen ontvangen.

 

B.   Laatste contact:

Check doorgang van de tocht, mogelijke verschuiving naar de reservedatum en/of je eigen deelname (verwachte windkracht?) bij de tochtleider. Spreek zelf bij aanmelding af wanneer je moet bellen. Voorkom onaangename verrassingen. Alle beslissingen zijn tot het laatste moment aan de tochtleider!

C.   Tijdsplanning:

Bij alle tochten hoort zowel een gezamenlijke tochtplanbespreking vooraf als een korte gezamenlijke nabespreking. Van elke tocht kunnen we weer wat leren. Houdt daar ook in je eigen tijdsplanning rekening mee.


Terug naar boven.

 

5. OEFENPROGRAMMA

Oefeningen op het gebied van techniek en reddingen worden geïntegreerd in de tochten. Met name tijdens de zee-avondtochten en aan het einde van de zeedagtochten.

Bij teveel wind zal er toch gevaren of geoefend worden; bijvoorbeeld bij het zandstrandje aan het Lauwersmeer.


Terug naar boven.

 

6. NIVEAU-INDELING van de zeesectieleden

Voor de volledige eisen, zie de Zeesectie-regeling in het Huishoudelijk Reglement.

Globaal in een notendop komt dat neer op onderstaande indeling:

Niveau 1

Niveau 2

Sectieleden met een goede algemene (vaar)conditie worden ingedeeld in niveau 2, indien zij het volgende programma met voldoende resultaat hebben gevolgd:

Niveau 3

Terug naar boven.

 

7. BEREIKBAARHEID TOCHTLEIDERS

De tochtleiders zijn bereikbaar via de e-mail.

Niet-leden die mee zouden willen varen kunnen dit per e-mail aangeven bij de zeesectie: zeesectie@kanoverwinsum.nl.

KVW-leden maken gebruik van de ledenlijst.

Terug naar boven.

 

8. FILMS en VERSLAGEN

Om een indruk te krijgen, kun je de verslagen lezen resp. de korte films bekijken via Verslagen.

Heb jij ook wat leuks voor onze site ? Stuur het op naar onze webmaster.

Terug naar boven.