Zeesectie

Onderstaand programma is van 2018

kayak

 1. Oefentochten in maart/april
 2. Getij-onafhankelijke avondtochten
 3. Dagtochten
 4. Procedures voor alle tochten
 1. Oefenprogramma
 2. Vaarniveau
 3. Bereikbaarheid tochtleiders
 4. Filmpjes zeesectie
 5. DOWNLOAD Vaarplan 2016

1. OEFENTOCHTEN in APRIL

Deze tochten zijn toegankelijk voor alle (zeesectie)leden.

Doel apriltochten:
1) Vaarconditie trainen,
2) weer elkaars gezelschap opzoeken na de winterstop,
3) weer toepassen van het juiste groepsgedrag en
4) oefenen met slepen als voorbereiding en als herhaling.

Deze apriltochten worden voornamelijk op het Lauwersmeer gevaren. De andere weekenddag is ook een mogelijk alternatief voor de tochtleider om uit te wijken.

Veel wind
Wanneer de wind een Lauwersmeer tocht niet verantwoord maakt, dan wordt een alternatieve tocht gevaren; bijvoorbeeld Winsum - Electra (26 km) of Zoutkamp - Lauwersmeer.

Weinig wind
Als de wind, het getij en het deelnemersniveau dat toelaten, kan tijdens deze apriltochten ook buitendijks op het wad worden gevaren!

Dit alles ter beoordeling aan de tochtleider.

Oefentochten Maart / April

Nr:

Dag, datum

Oefentocht

Niveau vd groep bij verwachte
windkracht:

Tochtleider

≤ 3 Bf

4 Bf

5 Bf

6 Bf

1

Zat 31 maart

Rondje Lauwersmeer

1

1

2

2

Dick Niehof

2

Zon 08 april

Rondje Lauwersmeer

1

1

2

2

Marcel Jonker

3

Zat 14 april *

Rondje Lauwersmeer *A*

1

1

2

2

Harm Lammers

4

Zon 22 april

Rondje Lauwersmeer *A*

1

1

2

2

Michiel van der Tuuk

5

Zat 28 april

Rondje Lauwersmeer *A* / 
Schier Passantenhaven

1

1

2

2

Herman de Win

6

Zat 05 mei

Rondje Lauwersmeer *A* /
Schier Passantenhaven

1

1

2

2

Bram Neuijen

7

 Don 3 mei

Tochtplanavond

's avonds vanaf 19.30 uur

Herman de Win

*A* Als het weer het toelaat, kan de tochtleider besluiten deze tocht buitengaats te doen.

 

Voor deze Lauwersmeertochten, verzamelen KWV loods om 12:00 uur. Vertrek loods: 12:15 uur.

 

NB: op 14 april staat ook de ledenvergadering ingepland en vertrekken we om 10.00 uur vanaf de loods.

 

Indien een alternatieve tocht wordt gevaren, kan de tochtleider beslissen om eerder te verzamelen/vertrekken. In zo’n geval wordt dit uiteraard expliciet vooraf gecommuniceerd.

Oproep:
Ben je van plan om dit jaar een zwaardere zeetocht te gaan varen, ben dan bij minimaal 2 uit de 5 apriltochten aanwezig. Mocht je niet (vaak) kunnen, neem even contact op met een van de tochtleiders, zodat we gezamenlijk vooraf een conditieplan kunnen doorspreken.

De apriltochten zijn niet de enige voorbereiding voor een goede conditie voor de wat zwaardere zeetochten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vaarconditie. De verenigingskalender voorziet NIET in genoeg voorbereidingstochten om je conditie op peil te krijgen en te houden. Deze trainingen zul je met eigen discipline moeten plannen en varen ! !Terug naar boven.

2. GETIJ-ONAFHANKELIJKE AVONDTOCHTEN

Vanaf Lauwersoog het Wad op. Aanmelden verplicht.

Harm regelt de coördinatie van de tochtleiders voor de avondtochten. Tochtleiders voor de avondtochten zijn Harm, Bram, Marcel, Siemon & Michiel.
Afspraak is dat per avondtocht een e-mail wordt rondgestuurd met daarin de uiteindelijke datum en naam van de tochtleider. Datum hangt af van weersverwachting, getij en vooraf uitgesproken voorkeuren van potentiele deelnemers.

 

Bij weinig wind ( £3Bf ) en niet te koud zeewater ook geschikt voor zeesectie-leden uit niveaugroep 1 en bij weinig wind tevens als Snuffeltochten voor niet-zeesectieleden (zoals vlakwater-leden).

            Bij windkracht  4 Bft en 5 Bft (in enkel geval 6 Bft) bedoeld voor de zeesectieleden uit niveaugroep 2 en 3 om ervaring te krijgen in het varen en redden met (meer) wind en golven. In zo’n geval is er geen sprake van een tocht, maar blijven we in de buurt van de haven.  Zie onderstaande tabel welk groepsniveau per windkracht van toepassing is.

 

Let op:

 • Aanmelding verplicht 2 dagen van tevoren !!
 • Tochtplan bespreking 18:00 u. Vertrek loods 18:15 u.

·         Varende te Lauwersoog om 19:00 uur.


Terug naar boven.

 

3. DAGTOCHTEN

Zee-Dagtochten

·         AANMELDINGEN zeedagtocht TOT UITERLIJK DONDERDAG-AVOND 20:00 UUR VOORAFGAAND DE TOCHTDATUM. AANMELDEN VERPLICHT PER E-MAIL.

·         Let op: de apriltochten zijn niet de enige voorbereiding voor een goede conditie voor de wat zwaardere zeetochten (dit zijn de tochten aangeduid met de letter G). Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen vaarconditie. De verenigingskalender voorziet NIET in genoeg voorbereidingstochten; deze zul je met eigen discipline moeten plannen en varen.

·         Zwaarte:

o   B = beginnerstocht.

o   G = Tocht voor gevorderde en conditie-rijke zeekanoërs.

Nr:

Zwaarte

Dag, datum

Omschrijving

Afstand

Minimum Niveau vd groep bij verwachtte
windkracht:

Tochtleider

 

km

≤3 Bf

4 Bf

5 Bf

≥6 Bf

1

B

Don 10 mei

Hemelvaarts weekend do-vr-zat-zon

2

2

3

Harm

2

B

Zat 12 mei

L’oog - Engelsmanplaat

1

2

2

Marcel

3

B

Zat 19 mei

Friese Meren tocht (vanuit Joure)

2

2

2

Michiel + Herman

4

G

Zat 26 + Zon 27 mei

Harlingen – TerschellingRoptazeil.

2

2

3

Michiel

5

B

Zon 03 juni

L’oog – Schier Passantenhaven.

1

2

3

Herman

6

G

Zon 10 juni

L’oog – Rondje Rif (met de klok mee)

1

1

2

Michiel

7

G

Zat 16 juni

Marker Meer – IJsselmeer (overnachten??).

2

2

3

Harm + Michiel

8

G

Zon 24 juni

Noordpolderzijl - Simonszand

1

2

2

3

Harm

9

G

Zat 30 juni

L’oog  - Noordpolderzijl

1

2

2

3

Bram

10

G

Zon 08 juli

Eemshaven – Borkum

1

2

3

Herman

11

B

Zat 14 juli

L’oog - Passantenhaven

1

2

2

Dick.

12

B

Zon 22 juli

L’oog - Strandhotel

2

2

3

Siemon / Herman

13

B

Zat 28 juli

Lauwersoog - 4e slenk Lauwersoog

1

1

2

Marcel

14

B

Zat 04 aug /

Zon 05 aug

Nieuw Statenzijl – Punt van Reide.

2

2

3

Harm

15

B

Zat 11 aug

L’oog – Kobbeduinen.

1

1

2

Harm

16

B

Zat 18 aug

L’oog – Passantenhaven Schier

1

2

2

3

Dick

17

G

Zat 25 aug

Rondje Schiermonnikoog (tegen de klok in)

2

2

Michiel

18

B

Zon 02 Sept

Blauwe stad / Earnewald / Fluessen

2

2

3

n.n.t.b.

19

G

Zat 08 Sept

L’oog – Strandhotel NACHTTOCHT

1

1

2

Harm

20

B

Zat / zon 15 / 16 sept.

Wieden / Weerribben.

2

2

3

Bram

21

B

Zat 22 Sept

L’oog – Strandhotel.

1

2

2

Harm + Dick

22

B

Zon 30 Sept

Veluwe rally

2

3

3

Bram

23

B

 

Pannenkoeken in het duin

 

 

 

 

 

Harm + Sonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nader te bepalen door Zeesectie

Tochtplanavonden voor zeetocht 1  t/m 10 resp. 11 t/m 26,

19.30 uur Loods KV Winsum

 

Dinsdag 9 oktober

Evaluatie Avond Zeetochten
19.30 uur, Loods KV Winsum

 

Let op:

 • Alleen voor zeekano's met variabele scheg (+ overige eisen conform "Blauwe Gids")
 • Aanmelden tot uiterlijk donderdagavond 20:00 uur voor de tochtdatum.
 • Voor alle tochten zijn neopreenpak en zwemvest verplicht.
 • Alle KVW-Zeesectietochten staan in principe open voor gasten mits zij aan de eisen voldoen, die worden gesteld aan vaardigheden en materiaal.


Terug naar boven.

 

4. PROCEDURES voor ALLE ZEE-TOCHTEN genoemd bij punt 2 en 3

Aangezien de veiligheid altijd voorop staat tijdens zeetochten, zal de tochtleider de volgende zaken in overweging moeten nemen: de groepsgrootte, de verhouding van meer ervaren- versus minder ervaren zeevaarders en is er ook deelname van een collega tochtleider, de weersverwachting, richting waaruit de wind waait . Bij twijfel kan en moet de tochtleider beslissen om (beginnende) zeevaarders af te zeggen.

A.   Aanmelding voor zeedagtochten:

Leden kunnen aan die tochten deelnemen, waarbij hun vaarniveau voldoende is voor de tochtzwaarte (vaarafstand en verwachte windkracht) en voor zover hun uitrusting aan de eisen voldoet (voor uitrustingseisen; zie blauwe gids).

Bij "verwachtte" windkracht 4 Bft en 5 Bft zal in eerste instantie de tocht doorgaan voor het hierboven beschreven groepsniveau. Indien doorgang geen optie is, zal geprobeerd worden om uit te wijken naar een alternatieve vaarbestemming, waarbij in dat geval zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle, voor de tocht, aangemelde leden.

·         Let wel: bij aanmelding later dan hierboven beschreven kan blijken dat de tocht bij gebrek aan deelname al is geschrapt.

·         Bij de aanmelding worden zo nodig nog tijden (tochtplanbespreking, vertrek, terugkeer, e.d.) en eventueel wisseling van tochtleider meegedeeld.

·         Alle leden (en belangstellende zeevarenden) krijgen een week voorafgaand aan de tocht een herinnerings-mail met daarin de geplande details voor de dag.

·         Staat u nog niet op de lijst van de zeesectie en wilt u dat wel? Stuur dan per e-mail zeesectie@kanoverwinsum.nl een verzoekje om de mails van de zeesectie te mogen ontvangen.

 

B.   Laatste contact:

Check doorgang van de tocht, mogelijke verschuiving naar de reservedatum en/of je eigen deelname (verwachte windkracht?) bij de tochtleider. Spreek zelf bij aanmelding af wanneer je moet bellen. Voorkom onaangename verrassingen. Alle beslissingen zijn tot het laatste moment aan de tochtleider!

C.  Tijdsplanning:

Bij alle tochten hoort zowel een gezamenlijke tochtplanbespreking vooraf als een korte gezamenlijke nabespreking. Van elke tocht kunnen we weer wat leren. Houdt daar ook in je eigen tijdsplanning rekening mee.


Terug naar boven.

 

5. OEFENPROGRAMMA

Oefeningen op het gebied van techniek en reddingen worden geïntegreerd in de tochten. Met name tijdens de zee-avondtochten en aan het einde van de zeedagtochten.

Bij teveel wind zal er toch gevaren of geoefend worden; bijvoorbeeld bij het zandstrandje aan het Lauwersmeer.


Terug naar boven.

 

6. NIVEAU-INDELING van de zeesectieleden

Voor de volledige eisen, zie de Zeesectie-regeling in het Huishoudelijk Reglement.

Globaal in een notendop komt dat neer op onderstaande indeling:

Niveau 1

Niveau 2

Sectieleden met een goede algemene (vaar)conditie worden ingedeeld in niveau 2, indien zij het volgende programma met voldoende resultaat hebben gevolgd:

Niveau 3

Terug naar boven.

 

7. BEREIKBAARHEID TOCHTLEIDERS

De tochtleiders zijn bereikbaar via de e-mail.

Niet-leden die mee zouden willen varen kunnen dit per e-mail aangeven bij de zeesectie: zeesectie@kanoverwinsum.nl.

KVW-leden maken gebruik van de ledenlijst.

Terug naar boven.

 

8. FILMPJES

Om een mooie impressie te krijgen, kun je onderstaande zeekajakfilmpjes bekijken.

Heb jij ook wat leuks voor onze site ? Stuur het op naar onze webmaster.

Terug naar boven.

 

9. DOWNLOAD HET TOCHTPLAN

Voor niet-leden is het mogelijk om het KVW ZEESECTIE PROGRAMMA als Word-document te downloaden inclusief de e-mail gegevens van onze tochtleiders.

De leden verwijs ik graag naar onze LEDEN-sectie op deze website, waar zij de actuele ledenlijst en/of het jaarprogramma kunnen downloaden inclusief de telefoonnummers van onze tochtleiders.

Terug naar boven.